Cyklostezky

Cyklistické stezky kolem Omiše CA Jadran Za Pusu


Cyklostezka č. 1


Krilo (5 m) – Sumpetar (5 m), 2,4 km – Mali Rat (5 m), 8,1 km – Duće (10 m), 2 km – Omiš(5 m), 3,7 km –
 odbočka na Split (275 m), 4,1 km – Sv.Mara (325 m), 2 km – Tugare (315 m), 2,1 km – Srinjine (225 m), 4,8 km
– Žrnovnica (65 m), 5,9 km – křižovatka Omiš – Split(10 m), 3,2 km – Krilo (5 m), 7,2 km
 Obtížnost trasy: těžká
Délka trasy: 45,5 km
Převýšení: 325 m
Trvání jízdy: cca 3,5 hod
 Stezka začíná v osadě Krilo (severozápadně od obce DugiRat) a vede po asfaltce podél pobřeží k jihovýchodu
kolem osady Mali Rat, přes obce DugiRat a Duće do  Omiše . V Omiši odbočuje na křižovatce před mostem (přes
řeku Cetinu) vlevo (k severu) a vede po asfaltové silnici krátce podél řeky Cetiny. Za tunelem na křižovatce
odbočuje vlevo a opouští řeku. Začíná prudké stoupání serpentinami k vrchu Sv.Mara. Na křižovatce před obcí
Gata trasa odbočuje vlevo směrem na Split (k západu). Ještě 2 km trvá stoupání k vrchu Sv.Mara a pak začíná
klesat přes obce Tugare, Srinjine do Žrnovnice. Na křižovatce za Žrnovicí odbočuje trasa doleva (k jihozápadu)
směrem na Stobreč, po dalších 3 km klesání se dostává na pobřežní magistrálu (Split – Omiš), na které odbočuje
doleva (k jihovýchodu) a pokračuje po ní 7 km až do cíle trasy, osady Krilo.


Cyklostezka č. 2


Omiš (5 m) – křižovatka (odbočuje zde silnice do obce Podšpilje) (5 m), 4,9 km – Smoline (230 m), 6 km –
 Kučiće (225 m), 1,6 km – křižovatka (odbočuje zde silnice do obce Slime) (45 m), 6,1 km – vodní
elektrárna (65 m), 2,5 km – Zadvarje (230 m), 3 km – Žeževica (260 m), 4,5 km – vrch Ursića (305 m), 5,8 km –
 GornjaBrela (270 m), 2 km – vjezd na magistrálu (305 m), 5,2 km – Pisak (185 m), 3,2 km – Mimice (80 m), 3,3
km – Lokva (15 m), 3,1 km – Stanići (65 m), 4,5 km – Omiš (5 m), 6 km
Obtížnost trasy: těžká
Délka trasy: 59,1 km
Převýšení: 320 m
Trvání jízdy: cca 4 hod
 Stezka vede z  Omiše  (k východu) po silnici nádhernou krajinou po levém břehu řeky  Cetiny , jejím kaňonem (míjí
odbočku vpravo do Podšpilje) až k RadmanovýmMlinicím (cíl sjezdů řeky na raftech), kde pak silnice řeku opouští
a pokračuje přes osady Smoline a Kučiće zase zpět k řece u obce Penšići (start sjezdů řeky na raftech). Trasa
pokračuje podél řeky přes obec Podgrade do obce Zadvarje. Zde jsou stojí za vidění vodopády Gubavica na řece
Cetině (malá odbočka). Z obce Zadvarje vede stezka dále po silnici k severu do Šestanovce, kde odbočuje doprava
(k východu) do osady Žeževica (Kalajžići). Zde odbočuje doprava na štěrkopískovou cestu, po které jede směrem k
jihu až do osady Ursići. Odtud pak pokračuje úzké asfaltce až na křižovatku, kde odbočuje doleva (doprava vede
silnice do obce Slime) a přes osadu GornjaBrela se dostane průsmykem Dupci na pobřežní magistrálu. Na
magistrále odbočuje doprava a letoviska Pisak, Mimice, Ruskamen se při pobřeží dojede až do Omiše. Poslední
úsek je možno jet alternativně po menší silnici, která vede paralelně nad magistrálou: odbočit za obcí Pisak v obci
Marušići a přes obce Mimice a Lokva dojet opět na magistrálu těsně před Omiší.


Cyklostezka č. 3


Omiš (5 m) – Čista (280 m), 8,3 km – křižovatka na Kostanje (215 m), 3,7 km – Blato na Cetini (300 m), 5,1 km
– most (240 m), 1,2 km – Katuni (270 m), 3,5 km – Zadvarje (230 m), 5,7 km – křižovatka na Slime (45 m), 6,3
km – Smoline (230 m), 7,2 km – křižovatka na Podšpilje (5 m), 6 km – Omiš (5 m), 5,7 km
Obtížnost trasy: těžká
Délka trasy: 52,7 km
 Převýšení: 300 m
Trvání jízdy: cca 3,5 hod
 Stezka začíná v  Omiši  a vede po silnici přes most přes řeku Cetinu, za mostem odbočuje vpravo (k severu) a pak
vede krátce po pravém břehu řeky. Na křižovatce odbočuje vlevo a opouští řeku. Začíná prudké stoupání
serpentinami do obce Gata, kde odbočuje doprava (směrem k východu) a stoupá dále do obce Čista. Pak pokračuje
přes osady Oštrovica, Seoca do Blata na Cetini, kde sjíždí k mostu přes řeku Cetinu a na křižovatce za mostem
odbočuje doprava (k východu). Trasa dále vede přes osadu Katuni do Šestanovce, kde odbočuje doprava a zamíří k
jihu do obce Zadvarje. Zde stojí za vidění vodopády Gubavica na řece Cetini (malá odbočka). Z obce Zadvarje
pokračuje do obce Podgradje, odkud trasa vede podél řeky  Cetiny  až do obce Penšići (start sjezdů řeky na raftech).
Přes osady Kučiće a Smoline se dostane opět k řece k RadmanovýmMlinicím (cíl sjezdů řeky na raftech) a
pokračuje krásným kaňonem řeky až do Omiše.


CA JADRAN ZA PUSU TELEFON +420 722 923 640 EMAIL info@jadranzapusu.cz


 Cyklistické stezky kolem Makarské CA Jadran Za Pusu

 Cyklostezka č. 1 
Brela – Jakiruša (50 m) – Baška Voda (2 m), 6,3 km – Krvavica (50 m), 4,9 km – Makarská (nábřeží) (2 m), 4,7
km – Krvavica (50 m), 4,7 km – Baška Voda (2 m), 4,9 km – Brela – Jakiruša (50 m), 6,3 km 
Obtížnost trasy: lehká 
Délka trasy: 31,8 km 
Převýšení: 48 m 
Trvání jízdy: cca 3 hod 
 Stezka začíná v  Brele  – Jakiruše (severozápadní část obce) a vede celým letoviskem po pobřežní betonové cestě
směrem k jihovýchodu. Podél pláží je promenádní cesta úzká a platí zde zákaz jízdy na kole – je tedy nutno kolo
vést (zóna Modré vlajky). Z Brely stezka pokračuje krásnou promenádou (lungo mare) podél moře přes Bašku
Vodu až do Promajny, kde promenáda končí. Po průjezdu Promajnou jede asfaltkou stále podél pobřeží do Bratuše
a pak po mírném stoupání a opět klesání na pláž do Krvavice. Tam začíná „single track“ hustým lesem pod Kukem,
pak dále štěrkopískovou cestou až k tenisovému centru Makarská, promenádou k restauraci Plaža až na nábřeží
v Makarské. Stejnou trasou se pak stezka vrací zpět do Brely.
 Cyklostezka č. 2 
Baška Voda (2 m) – Brela – Jakiruša (50 m), 6,3 km – Kričak (120 m), 3,5 km – Topići (200 m), 2,6 km –
 Bast (300 m), 3,2 km – Veliko Brdo (300 m), 6,4 km – Makar (220 m), 2,9 km – Kotišina (240 m), 2,2 km –
 Makarská – nábřeží (2 m), 3,6 km – Krvavica (50 m), 4,7 km – Baška Voda (2 m), 4,9 km 
Obtížnost trasy: těžká 
Délka trasy: 40,3 km 
Převýšení: 298 m 
Trvání jízdy: cca 4 hod 
 Stezka vede z letoviska Baška Voda po pobřežní promenádě (lungo mare) směrem k severozápadu do Brely. U
hotelu Soline začíná zóna Modré vlajky, kde na úzké promenádní cestě podél pláží platí zákaz jízdy na kole – je
tedy nutno kolo vést. Po betonové cestě podél moře pokračuje do Jakiruše, stoupá do osady Ivanci a dále stoupá
asfaltkou až na magistrálu, kterou přejíždí západně od osady Novaci. Stezka dále vede štěrkopískovou cestou na
jihovýchod souběžně s magistrálou až do osady Carevići, krátce pak po magistrále do D.Kričaku, asfaltkou
odbočuje doleva na osady Sv.Juraj a Medići. Dále pokračuje štěrkopísková silnice (požární cesta) do Bartulovići a
do Topići (výhledy dolů na Brelu, Bašku Vodu a východní cíp ostrova Brače). Borovým lesem pak stezka stoupá až
do Bastu (od Jakiruše terén stále stoupal). Po štěrkopískové cestě vede dále trasa přes vesnice Gornje Selo,
Smokvine, Zavod, Miletin bor do obce Baškovići. Na svazích je nutná opatrnost, neboť podklad nemusí být vždy
pevný. Stezka pokračuje po asfaltce do vesnice Veliko Brdo, od kostela stoupá směrem do hor a po úbočí nad obcí
vede novou štěrkopískovou cestou přes Makar (výhled dolů na Makarskou) do Kotišiny. Z Kotišiny následuje sjezd
po asfaltce do Makarské na nábřeží. Od restaurace Plaža pak pokračuje po pobřežní promenádě směrem k
severozápadu k tenisovému centru Makarská, pak podél pobřeží štěrkopískovou cestou až pod Kuk, kde začíná
„single track“ hustým lesem do Krvavice. Z Krvavice následuje stoupání a opět klesání na asfaltovou silnici do
Bratuše a pak do  Promajny . Z Promajny vede krásná pobřežní promenáda přes Dječje Selo, Baško Polje až do cíle
trasy, do Bašky Vody.
 Cyklostezka č. 3 
Makarská – GornjeTučepi (250 m), 5,9 km – Park Biokovo (360 m), 1,9 km – SvetiIlija(880 m), 6,5 km – Ravna
vlaška (1230 m), 4,7 km – Horská chata „Vošac“ (1340 m), 5,9 km – SvetiJure (1762 m), 5,4 km – Horská chata
„Vošac“ (1340 m), 5,4 km – Ravna Vlaška (1230 m), 5,9 km – Sveti Ilija (880 m), 4,7 km – Park Biokovo (360
m), 6,5 km – GornjeTučepi (250 m), 1,9 km – Makarská 5,9 km 
Obtížnost trasy: těžká 
Délka trasy: 60,6 km 
Převýšení: 1760 m 
Trvání jízdy: cca 4 hod 
 Tato trasa je podrobněji popsána v tematickém článku Na kole na SvetiJure (1 762 m) na Biokovu od Adama
Blažeje.
 Je to nejobtížnější trasa v oblasti Makarské. Zdolává převýšení 1760 m (!), což spolu s klimatem činí tuto trasu
velmi náročnou. Je určena jen pro zdravé a trénované cyklisty. Vede celá po asfaltu, ale ten je místy (zejména v
úseku Sv.Ilija – Ladjana) poškozený a cyklisté se silničními koly musí být velice opatrní.
Stezka vede z Makarské po silnici k jihovýchodu směrem na Tučepi, ale hned za Makarskou odbočuje vlevo silnicí
směrem na Vrgorac. Přes GornjeTučepi stoupá ke vstupu do parku přírody (tj.Chráněné krajinné oblasti)
„Biokovo“. V parku se asfaltka zužuje a prudce stoupá serpentinami k horskému sedlu Staza, k hoře Sv.Ilija
(během 6,5 km o 520 m) – krásné výhledy. Na křižovatce odbočuje silnicí vlevo, stáčí k severozápadu a pokračuje
stoupáním do Ravne vlašky. Cesta dále pokračuje příjemnou horskou krajinou, lesem na Ladjaně (1300 m) a míjí
zdejší horskou chatu. Odpočinout si je možno v další horské chatě „Vošac“, ke které vede doleva krátká odbočka.
Pak následuje závěrečný pětikilometrový „stoupák“ příkrou, úzkou a klikatou silnicí k nejvyššímu bodu trasy, hoře
Sv.Jure ve výšce 1762 m. Odměnou je nádherný výhled do hornatého vnitrozemí, na pobřeží a na ostrovy (Brač,
Hvar, Korčula, v dáli i Lastovo). Pod vrcholem je další horská chata. Stezka se vrací stejnou trasou zpět dolů do
Makarské.
CA JADRAN ZA PUSU TELEFON +420 722 923 640 EMAIL info@jadranzapusu.cz

 Cyklistické stezky kolem Makarské CA Jadran Za Pusu
 Cyklostezka č. 4 
Makarská – nábřeží (50 m) – Cvitačka (5 m), 2,9 km – Gradina (205 m), 2,2 km – Puharići(180 m), 1,2 km –
 Makar (245 m), 1 km – Botanická zahrada (375 m), 2,3 km – Osejava(55 m), 3,8 km – Makarská – nábřeží 1,4
km 
Obtížnost trasy: středně těžká 
Délka trasy: 14,8 km 
Převýšení: 370 m 
Trvání jízdy: cca 2 hod 
 Stezka vede z nábřeží v Makarské k severozápadu kolem restaurace Plaža, dále po promenádě (lungo mare) k
tenisovému centru Makarská, kde začíná vedle promenády i štěrkopísková cesta podél pláží. V části Cvitačka
odbočuje stezka vpravo vzhůru směrem k magistrále, kterou přejede a pokračuje do Veprice, oblíbeného poutního
místa. Zde odbočuje doprava (na jihovýchod) úzkou stezkou „single track“, přejíždí na štěrkopískovou stezku, která
ústí na asfaltku do vesnice Veliko Brdo. Obcí stoupá asi 300 m vzhůru, kde pak odbočuje doprava štěrkopísková
cesta do vesnice Puharići. Nad osadou Batinić se napojuje na betonovou silnici vedoucí do Makaru. Trasa vede
Makarem a pokračuje po štěrkopískové cestě těsně pod horami dále k jihovýchodu do Mlinice a do Kotišiny. Z
Kotišiny od kašny se po asfaltce sjíždí (směrem k jihu) k botanické zahradě s květenou Biokova (není zatím
otevřena), dále kolem kostela stále dolů. Na křižovatce (Makarská – Vrgorac) se odbočuje doleva do Makarské. U
autoopravny stezka odbočuje ze silnice doleva do části Osejava a pokračuje lesní stezkou kolem sportovního
střediska až na nábřeží.
 Cyklostezka č. 5 
Podgora – Čaklje (2 m) – GornjaPodgora (310 m), 4 km – GornjeTučepi (250 m), 1,5 km -Makarská –
nábřeží (10 m), 6 km – Makarská – nádraží (2 m), 0,8 km – Tučepi – hotel Jadran (2 m), 3,9 km – Tučepi (2 m),
2,1 km – Podgora – Čaklje (2 m), 4,5 km 
Obtížnost trasy: lehká 
Délka trasy: 22,8 km 
Převýšení: 308 m 
Trvání jízdy: cca 3 hod 
 Stezka vede z  Podgory  podél pobřeží k jihovýchodu do zátoky Čaklje, kde na konci osady odbočuje vlevo vzhůru
po štěrkopískové cestě, přetíná magistrálu a stoupá do starých vesnic Miličići, Jakići, Kržanići (strmou oslí
stezkou) až na slušnou asfaltku do obce GornjaPodgora ve výši 310 m. Odtud pak směřuje k severozápadu po úzké
silničce, která se klikatí po strmých srázech pohoří Biokova, až na asfaltku Makarská – Vrgorac. Touto silnicí
doleva povlovně sjíždí přes obec GornjeTučepi do Makarské až na nábřeží. Zde se stezka otáčí opět k jihovýchodu
a pokračuje přes část Makarské zvanou Osejava, kde za starým hotelem odbočuje na štěrkopískovou cestu (další
variantou je jet po příkrém břehu do obce Veprine, ale to jen pro odvážné a zkušené) a příjemným lesem až k
hotelu Jadran do Tučep. Plážovou promenádou (lungo mare) z betonových kostekvede stezka obcí  Tučepi podél
moře až na její konec, za nudistickou pláží Dračevica vyjede na magistrálu. Po magistrále jede jen 350 m do Garmy
a pak opět následuje příjemná cesta pro pěší pobřežní částí zvanou Plišivac zpět do Podgory.
 Cyklostezka č. 6 
Igrane – pošta (5 m) – hotel Nimfa (10 m), 2,8 km – Mala Duba (10 m), 1,4 km – Kemp Dole (5 m), 2,9 km –
 Strnj (10 m), 2,8 km – Murava (120 m), 3,7 km – Igrane – kostel (90 m), 3 km – Igrane – pošta (5 m), 0,5 km 
Obtížnost trasy: středně těžká 
Délka trasy: 17,1 km 
Převýšení: 115 m 
Trvání jízdy: cca 2 hod 
 Stezka vede od pošty v letovisku  Igrane  po asfaltce směrem na jihovýchod do letoviskaŽivogošće. Zde lze odbočit
buď na betonovou cestu do přístaviště a podél moře jet k hotelu Nimfa, nebo pokračovat po asfaltce ke klášteru. Od
kláštera či od hotelu Nimfa vede stezka 1 km po magistrále do osady Mala Duba a odtud pak osadou cestou podél
moře do zátoky Velika Duba (kemp). Zde je nutno vystoupat po schodech na úpatí kopce Matijaševica, dále po
„single track“ po pobřeží do zátoky Blato (s osadou), kolem kempů Blato a Dole. U kempu Dole odbočuje stezka
na magistrálu a krátce nato odbočuje asfaltkou doleva (k severu) na obec Strnj. Ze Strnje vede stará napoleonská
makadamová silnička ke hřbitovu v Živogošći-Muravě, pak následuje asi 1 km po asfaltce až na magistrálu. Z
magistrály trasa odbočuje v obci Igrane doleva po silnici dolů na pobřeží.

CA JADRAN ZA PUSU TELEFON +420 722 923 640 EMAIL info@jadranzapusu.cz

 Trasa na nejvyšší vrchol pohoří Biokovo CA Jadran Za Pusu
 SvetiJure 1 762 m
 Výlet na kole na nejvyšší vrchol  Biokova , na  SvetiJure  (též mu místně říkají Sveti Juraj) je jednou z nejpěknějších
cyklistických tras, které chorvatské jadranské přímoří může cyklistům nabídnout. V jednom dni lze tak zažít jak
koupání v moři, tak i vysokohorský terén s nemilosrdně pražícím sluncem i se silným horským větrem, nádherné
daleké výhledy a nakonec jedinečný, téměř hodinový sjezd z výšky téměř 1 800 metrů zpět až k moři. Výlet je
možno podniknout z Makarské,  Tučep  nebo  Podgory , ale i z dalších míst na Makarské riviéře. Při startu z
Makarské se vyjíždí po silnici nejprve směrem na Vrgorac, stoupá se přes osadu GornjeTučepi až k odbočce do
Parku prirode (PP) Biokovo (v naší odborné terminologii „chráněná krajinná oblast“). Krátce před odbočkou do PP
Biokovo se na tuto silnici napojuje varianta, startující z Podgory a vedoucí přes osadu GornjaPodgora.
 Silnice je celá asfaltovaná, v horní části je na několika místech dost poškozená. Dobrý pocit dodávají svodidla,
kterými je silnice po celé délce opatřena, s výjimkou úseku za sedlem Staza.
 Vjezd do PP Biokovo je označen, u závory se platí mýtné – poplatek za použití silnice. V roce 2017 činí poplatek
10 kun pro cyklisty a 20 kun za osobní auto. V mimosezóně se projíždí volně, bezplatně. V noci je PP Biokovo
uzavřená,

 silnice se otevírá ráno v 6 hodin a uzavírá večer v 20.00 hod. Důvodem uzávěry a zákazu vjezdu je zabránit
divokému kempování, které s sebou nese tak obávané nebezpečí požáru. Co tento živel umí, jsme viděli na
několika místech v přímoří, a tak se není co divit. Hned za závorou začíná dlouhé stoupání v serpentinách,
nepřesahuje však 12%. Serpentiny dovedou do sedla Staza (880 m n. m.) s restaurací, kde je možnost občerstvení.
Je to jediná restaurace na celé trase silnice. V blízkosti je vrchol Sveti Ilija (897 m). Sedlo Staza se nachází téměř
na poloviční cestě k nejvyššímu vrcholu. Z Makarské je to 14 km, na vrchol zbývá 17 km. I výškově to představuje
téměř polovinu stoupání. Ze sedla se poprvé otevírá výhled na náhorní krasovou plošinu horstva, na vrcholové
partie. Nevelká část pobřeží Makarské riviéry je odtud jako na dlani. Až do sedla vedla silnice po závětrné straně
pohoří, za sedlem prvně zažije cyklista protivítr – silný, s výraznými poryvy, pro cyklistu je velmi nepříjemný a
vyžaduje při stoupání značně vyšší úsilí.

 Sklon silnice se poněkud snižuje – na 9 až 11 %. Nádhernou, ale velmi zvláštní krajinou se po pěti kilometrech
stoupání dojede k výšvihu, odkud se prvně zahlédne vrchol SvetiJure, byť ještě hodně vzdálený. Odtud silnice
pokračuje místy po rovině, dokonce i mírně z kopce, ale nejčastěji prudkými výšvihy (až ke 14 %!) přes první
horský les na trati až k budce se závorou přímo pod vrcholovou partií Sv. Jure.
 Čtyři kilometry pod vrcholem odbočuje vlevo silnička k horské chatě (planinarski dom) Pod Vošcem (1 370 m) a k
blízkému vrcholku Vošac (1 411 m). Na vrchol je to od chaty pěšky 30 minut. Stojí za to si tuto odbočku udělat,
výhled je nádherný – však se také Vošac pokládá za jeden z nejkrásnějších vyhlídkových bodů na Jadranu.
 Za závorou začínají opět prudké serpentiny, které po 10 zákrutech přivedou k televiznímu vysílači na vrcholku.
Odtud se naskýtá impozantní panoramatický rozhled. Mlžný opar však bohužel hlavně v letních měsících snižuje
viditelnost. Obvykle se však dobře vidí trojúhelník působivých bosenských pohoří – Čvrsnica (2 222 m), Prenj (2
103 m) a Čabulja(1 867 m) i některá další blízká horská pásma, na chorvatském území pak Imotsképolje s
jedinečnými krasovými jezery (Červené a Modré), na moři pak ostrovy Hvar, Korčula, poloostrov Pelješac, ostrovy
Vis, Lastovo a další.

 Po odpočinku na vrcholku následoval sjezd dlouhý 31 km, který patří k mimořádným cyklistickým zážitkům.
Doporučuji však předem vyzkoušet účinnost brzd a přizpůsobit rychlost jízdy dolů svým zkušenostem – k většině
nehod dochází právě při jízdě dolů! Vyplatí se neustálá pozornost a plné soustředění na cestu.
 Jízda na vrchol trvá asi 2 1/2 hod. a je fyzicky hodně náročná. Je třeba vyrazit brzy ráno tak, aby cyklista měl za
sebou náročná stoupání, než začne úmorné vedro (hůř se snáší v dolní části cesty!). Je možno jet jak na horském
kole, tak i na kole silničním.

 V žádném případě by neměl cyklista zapomenout na zásobu vody sebou, bez potřebného množství tekutin klesá
výkonnost a stoupá únava.

 Sklon silnice se poněkud snižuje – na 9 až 11 %. Nádhernou, ale velmi zvláštní krajinou se po pěti kilometrech
stoupání dojede k výšvihu, odkud se prvně zahlédne vrchol SvetiJure, byť ještě hodně vzdálený. Odtud silnice
pokračuje místy po rovině, dokonce i mírně z kopce, ale nejčastěji prudkými výšvihy (až ke 14 %!) přes první
horský les na trati až k budce se závorou přímo pod vrcholovou partií Sv. Jure.
 Čtyři kilometry pod vrcholem odbočuje vlevo silnička k horské chatě (planinarski dom) Pod Vošcem (1 370 m) a k
blízkému vrcholku Vošac (1 411 m). Na vrchol je to od chaty pěšky 30 minut. Stojí za to si tuto odbočku udělat,
výhled je nádherný – však se také Vošac pokládá za jeden z nejkrásnějších vyhlídkových bodů na Jadranu.
 Za závorou začínají opět prudké serpentiny, které po 10 zákrutech přivedou k televiznímu vysílači na vrcholku.
Odtud se naskýtá impozantní panoramatický rozhled. Mlžný opar však bohužel hlavně v letních měsících snižuje
viditelnost. Obvykle se však dobře vidí trojúhelník působivých bosenských pohoří – Čvrsnica (2 222 m), Prenj (2
103 m) a Čabulja(1 867 m) i některá další blízká horská pásma, na chorvatském území pak Imotsképolje s
jedinečnými krasovými jezery (Červené a Modré), na moři pak ostrovy Hvar, Korčula, poloostrov Pelješac, ostrovy
Vis, Lastovo a další.

 Po odpočinku na vrcholku následoval sjezd dlouhý 31 km, který patří k mimořádným cyklistickým zážitkům.
Doporučuji však předem vyzkoušet účinnost brzd a přizpůsobit rychlost jízdy dolů svým zkušenostem – k většině
nehod dochází právě při jízdě dolů! Vyplatí se neustálá pozornost a plné soustředění na cestu.
 Jízda na vrchol trvá asi 2 1/2 hod. a je fyzicky hodně náročná. Je třeba vyrazit brzy ráno tak, aby cyklista měl za
sebou náročná stoupání, než začne úmorné vedro (hůř se snáší v dolní části cesty!). Je možno jet jak na horském
kole, tak i na kole silničním.

V žádném případě by neměl cyklista zapomenout na zásobu vody sebou, bez potřebného množství tekutin klesá výkonnost a
stoupá únava

CA JADRAN ZA PUSU TELEFON +420 722 923 640 EMAIL info@jadranzapusu.cz